SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

Fungerande marknadskontroll – i allas intresse

Marknadskontroll innebär övervakning av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att hälsa, säkerhet och konkurrensneutralitet inte ska äventyras. Här kan du rapportera farliga eller bristfälliga produkter direkt till Arbetsmiljöverket – du kan givetvis vara anonym. Rapportera farliga eller bristfälliga produkter.

 

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SACE är många.

SACEs erbjudande.

Uppförandekod

Som medlem i SACE följs uppförandekoden!

Kickstart digitaliering

Nu är Kickstart tillgängligt för dig. Anmäl dig och säkra din plats!

Broschyr från SACE

Medlemsförmån

Har du använt dig av medlemsförmånerna på TEBAB-Plus?

SMP Parts ny medlem i SACE

SACE hälsar SMP Parts AB välkommen som ny medlem. Genom SMP Parts inträde befäster SACE ytterligare sin position som den naturliga mötesplatsen för Sveriges viktigaste redskaps- och maskintillverkare. Läs mer om företaget under ”medlemmar”.