SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

SMP Parts ny medlem i SACE

SACE hälsar SMP Parts AB välkommen som ny medlem. Genom SMP Parts inträde befäster SACE ytterligare sin position som den naturliga mötesplatsen för Sveriges viktigaste redskaps- och maskintillverkare. Läs mer om företaget under ”medlemmar”.

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SACE är många.

SACEs erbjudande.

Kalendarium

Kurs i CE-märkning - lagar och regelverk

SACE arrangerade en kurs i CE-märkning – lagar och regelverk på Munktellmuseet i Eskilstuna.

SACEs informationsbroschyr