SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

SACEs extra årsmöte 21 mars

Kurs i CE-märkning 29 maj

SACEs broschyr

Fungerande marknadskontroll – i allas intresse

Marknadskontroll innebär övervakning av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller gällande krav. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att hälsa, säkerhet och konkurrensneutralitet inte ska äventyras. Här kan du rapportera farliga eller bristfälliga produkter direkt till Arbetsmiljöverket – du kan givetvis vara anonym. Rapportera farliga eller bristfälliga produkter.

 

SACEs vårmöte 2018

Vårmötet äger rum den 16-17 maj 2018 hos Ljungby Maskin AB.

Bli medlem

Fördelarna med ett medlemskap i SACE är många.

SACEs erbjudande.